Image 1 of 1
35-B06-TW-07.jpg
35-B06-TW-07  WILD TURKEY (Meleagris gallopavo) male, Douglas County, southwest Oregon, USA                    .